Noter Onaylı Rüya 'Gıda Işınlama Senaryosu' nu kopyalanan iddiasıyla Coca Cola'yı 2006 yılında mahkemeye veren 62 yaşında ki Samsunlu Vatan Şairi, Reklâm Yazarı, Eğitimci, Gazeteci Hasan Sancak'ın HAK, HUKUK ve ADALET başlıyor 12. dahildir.

 

Sancak: '3 tanesi çıkan elli şiir kitabım, 50 tanesi noter onaylı 1500 senaryom vardır. 1 Aralık 2000'de, 44 yaşında, Noter Onaylı Rüya 'Gıda Işınlama Senaryosu' nu notere onaylatan dünyada ki ilk ve tek kişiyim. Noter Onaylı 'Rüya' Senaryomu Coca Cola 5, Tombi Sofix Şeker 7, Vestel XXL 10 sene sonra, bir ısıtıcı senaryomu Vestel tekrar 3 sene sonra ulusal kanalların reklam kuşaklarında oynatmıştır. Toplam 4 senaryom, 7 şirket tarafından kopyalanmıştır. Dünya ve Türkiye'de ilk varsayılan çakma, düzmece, çelişkilerle dolu kapkara bir bilirkişi raporu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından onamıştır. Bilirkişiler tarafından yazılan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından usul ve yasaya uygun olduğu onanan dokuz sayfalık sözde bilirkişi raporunun çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu kapkara bir bilirkişi raporu olduğunu ispat edemezsem, şerefim üzerine yazıyorum. Kamuoyundan özür dileyeceğim. 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerini de imzalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kendilerine güveniyorsalar, sorduğum sorularıma cevap versinler. Cevap verme cesaretleri yoksa özür dilemelerini bekliyorum. Bir devlette Yargıtay gibi bir makam hak, hukuk ve adaleti çiğneyerek güçlüden yana karar veriyorsa, anayasanın eşitlik ilkesi ihlal edilmiş demektir. Bu davanın peşini bırakmam mümkün değildir. Yargıtay üyeleri, dünyada mahkeme- Kübra'da kurtulamayacaklardır. Bilirkişi raporu, Coca Cola 'yı aklamak, bu işten kurtarmak için yazılmıştır. Sözde bilirkişiler, yazdıklarını iddia ettikleri 9 sayfalık raporda kendi mukayeseleri olduğunuz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri, sözde bilirkişilerin, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri kabul ederek, bu mukayeselere göre rapor düzenlemelerini ve benim aleyhime karar vermelerinin usulü ve yasaya uygun olduğunu onamıştır. Sözde bilirkişilere objektif karar vermeleri için 450 TL's verdim. Coca Cola avukatlarının kabul edilmesini, bu mukayeselere göre rapor düzenlenmesi, benim aleyhime karar versinler diye para vermedim. Tarih, sözde bilirkişileri ve Yargıtay üyelerini, affetmeyecektir. AYM, Yargıtay'ın AYM'ye karar verdikten sonra AYM'ye müracaat yapamıyorum, AYM 'ye ayrı müracaat kullandımdan sonra, HATALI karar vermelisiniz. AYM üyeleri, MUHAKKAK dikkate almaları gerekdi. Bunu dikkate almadan aleyhte verilen karar, hukuksuzlukların doğmasına sebep olur. Benim davam, Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkemelerde dava mahkemesi, Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gitme yasa gereğidir. Başka AYM'ye karar verirsiniz. Yargıtay kararlarından sonra karar düzeltme yoluna gitmeyenlerin aleyhine kararınızı. AYM üyeleri kutlama bilmiyorsa, trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. Bir gün hukukun herkese lazım olduğunu unutmamalıyız. Hak, hukuk ve adaletin listede bir memleket, çökmeye mahkûmdur. Hatalı kararın düzeltilmesi için tekrar 28.1.2014 Salı günü AYM 'ye itiraz yaptım. Şu ana kadar itiraz yazıma bir cevap vermediğiniz. AYM, tekrar aleyhime karar verirse, bundan sonra Türkiye'de iç hukuk tamamlanmış ülkeler. Hakkımı bundan sonra AİHM'de arayacağım. Buradan da bir sonuç çıkmazsa, Mahkeme-i Kübra'da hakkımı alacağım. Ben, binlerce lira avukat ve mahkeme masraflarını emekli öğretmen maaşımla ödeyeceksem, hakkımı helal etmem, aleyhime karar verenleri affetmem mümkün değildir. Onlara karşı bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Adaleti katledenlerin ve mahvedenlerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. binlerce lira avukat ve mahkeme masraflarını emekli öğretmen maaşımla ödeyeceksem, hakkımı helal etmem, aleyhime karar verenleri affetmem mümkün değildir. Onlara karşı bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Adaleti katledenlerin ve mahvedenlerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. binlerce lira avukat ve mahkeme masraflarını emekli öğretmen maaşımla ödeyeceksem, hakkımı helal etmem, aleyhime karar verenleri affetmem mümkün değildir. Onlara karşı bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Adaleti katledenlerin ve mahvedenlerin en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.

SAYFA 8 BİLİRKİŞİ RAPORUNUN EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ:
BİLİRKİŞİLER ŞÖYLE DEMEKTEDİRLER.
DAVAYA KONU Reklam Filmi Senaryosu İLE Deveci ESERİNİN AYNI OLUP olmadigi VEYA Deveci ESERİNDEN yolsuz İKTİBAS yapilip YAPILMADIĞI:
TARAFLARA AİT Senaryolar mukayese edilecek, olursa ...
diyerek, bizzat Bilirkişi RAPORUNU Kendilerinin mukayese YAPTIKLARINI, SAYFA 8'DE BÜTÜN BENZERLİKLERİ YAZDIKLARI Halde İKİ RÜYA SENARYOSUNUN birbirine BENZEMEDİĞİNİ ONAMIŞLARDIR.

AŞAĞIDA Kİ BÖLÜM, SÖZDE BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN YAZILAN RAPORDUR. SAMSUN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN DA NOKTASINA VİRGÜLÜNE KADAR ONANMIŞ VE BENİM ALEYHİME KARAR VERİLMİŞTİR. RAPORUNDA BİLGİNİZE SUNDUĞUM BÖLÜMLERDE Kİ TEZATLIKLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ. KONUYU ANLAMAK İSTEYENLER, KARŞILAŞTIRMA YAPABİLİRLER.

Bilirkişi raporunun dosya ve numaraları ile karşılaştırınız. Yazdıklarımın doğru olduğu görülecektir.
Bilirkişi Heyeti Raporu:
Talimat No:2010/56
Dosya Esas No:2009/314
Dava Tarihi:17.04.2006

COCA COLA AVUKATLARININ GÖRÜŞÜ:
Sayfa 1–2. Savunma:
Davalı vekili 15.12.2009 tarihli esasa cevaplarında ve diğer beyanlarında özetle, Davacı tarafın hak sahibi olduğunu iddia ettiği metin (veya görüntüsü içeriği) ile dava konusu reklâm filmi metni ( reklam senaryosu) arasında herhangi bir benzerlik ya da iktibas yaratacak bir durum bulunmadığını, bu husususun 15.12.2009 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan ve reklâm filmi içeriğini konu alan CD incelendiğinde de açıkça görüleceğini…

 

BİLİRKİŞİLERİN GÖRÜŞÜ:
SAYFA 4: 4. Davalı tarafça sunulan deliller tetkik edilmekle;
Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde, 04.03.2005–17.04.2005 tarihleri arasında yayınlandığı belirtilerek, sunulan davaya konu reklâm CD’sinin içinde kayıtlı herhangi bir dosya bulunmadığı CD’nin boş olduğu) görülmüştür.

YUKARIDA Kİ İKİ BÖLÜM, SÖZDE BİLİRKİŞİLERİN MUKAYESE YAPMADIKLARINI GÖSTEREN EN ÖNEMLİ BÖLÜMDÜR. Mukayese olabilmesi için dosyada iki senaryo olması gerekirdi. Coca Cola avukatları, kendi reklâm filmi içeriğini konu alan filmin dosyada ki CD’ nin içinde olduğunu, bibirkişiler ise, davaya konu reklâm CD’sinin içinde kayıtlı herhangi bir görüntünün bulunmadığını onamıştır. DOSYADA İKİ SENARYO YERİNE BİR SENARYO VARSA, KESİNLİKLE  MUKAYESE OLMAZ. SÖZDE BİLİRKİŞİLERİ, TARİH AFFETMEYECEKTİR.

İŞTE COCA COLA AVUKATLARINA AİT MUKAYESELERİ, BİLİRKİŞİLERİN ONADIĞI RAPORDA Kİ EN ÖNEMLİ BÖLÜMDÜR!..
ÜÇ KİŞİDEN OLUŞAN, MUKAYESE YAPTIKLARINI İDDİA EDEN BİLİRKİŞİLER, KONUŞMA CÜMLELERİNİ, RENKLİ RESİMLİ KÂĞIDIN KARELERİNE BAKARAK BİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
SAYFA 4:
Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıda verilmiş olup: resimli senaryo dosyasında ki ‘GÖRÜNTÜLERİN’ bu anlatımları teyit ettiği gözlenmiş...

DAVA KONUSU REKLÂM FİLMİ İÇERİĞİ
SAYFA 4: 1.Bölüm:
İki genç birlikte kanepede otururlar iken, gençlerden biri mutfağa gidip buzdolabının kapağını açar. Buzdolabında sadece 1 adet COCA COLA şişesi görür. Bu esnada kanepede uyumakta olan diğer genç rüya görmeye başlar.
SAYFA 4: 2.Bölüm:
Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer. MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR, MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

SAYFA 4: 2.Bölüm:
Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer. MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR, MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

Bilirkişiler, mukayese yapmadıkları halde yapmış gibi rapor düzenlemişlerdir.
Filmin görüntüsünü seyretmeyen bilirkişiler, bu sefer de Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakmışlar, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri noktasına virgülüne kadar doğru olduğunu kabul etmişler ve bu mukayeselere göre rapor düzenleyerek, benim aleyhime karar vermişlerdir. Yargıtay’da bilirkişilerin Coca Cola avukatlarının mukayeselerini kabul ederek, bu mukayeselere göre benim aleyhime karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğunu onamıştır. Yargıtay’ın bu skandalların farkında olmaması mümkün değildir. Yürekleri yetiyorsa, sorularıma cevap versinler. Bu skandalların farkında olmayanlar hak, hukuk ve adaletten bahsedemezler. Bilirkişiler ve Yargıtay’ın kararıyla Türk adaleti çok büyük bir yara almıştır. Yargıtay’ın verdiği bu skandal karar, asla affedilemez. Kendi raporları ile bilirkişilerin Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmedikleri, görüntünün dosyada olmadığı, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resimli karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri noktasına virgülüne kadar kabul ettikleri ortaya çıkmıştır.

BİLADKİŞİLERİN YAZDIĞINI İDDİA ETTİKLERİ VE YARGITAY'IN ONADIĞI RAPOR ONLARIN DEĞİL, COCA COLA REKLÂM FİLMİNİN RENKLİ RESİMLİ KARELERİNE BAKARAK KABUL ETTİKLERİ COCA COLA AVUKATLARINA AİTTİR.

Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine baktıklarında, burada ki kareleri 'GÖRÜNTÜ' olarak çalışırsın. Cansız resim karelerinde görüntülerin olamayacağını bilecek kadar bilgi sahibi olmayanlar da gerçek bilirkişi olamazlar. Ayrıca Coca Cola Rüya Reklâm Filminin mukayeseli senaryo metinlerinde anlatılan bölümler vardır. Burada geçen KONUŞMA CÜMLELERİ, büyük harflerle birlikte dikkatinize neden.

BİLİRKİŞİLERİN FİLMİN GÖRÜNTÜSÜNÜ SEYRETMEDEN KONUŞMA CÜMLELERİNİ ONAMALARI, BU RAPORU COCA COLA AVUKATLARI İLE BİRLİKTE HAZIRLADIKLARININ EN BÜYÜK BİR İSPATIDIR.